szkoła

szkoła
-oły; -oły; dat sg -ole; gen pl; -ół; f
school

szkoła podstawowa — primary (BRIT) lub elementary (US) school

szkoła średnia — secondary (BRIT) lub high (US) school

szkoła wieczorowa — night school

chodzić do szkoły — to go to school

w szkole — at school

dać (perf) komuś szkołę — pot to put sb through a mill (pot)

* * *
szkoła
f.
Gen.pl. -ół
1. (instytucja) school; szkoła podstawowa US elementary school; Br. primary school; szkoła średnia l. ponadpodstawowa US high school; Br. secondary school; szkoła pomaturalna college of further education, further education college; szkoła policealna post-secondary school; (zawodowa) vocational college; szkoła wyższa tertiary-level school; szkoła integracyjna integration school (both for normally developing and special needs children); szkoła specjalna special school; szkoła społeczna community school; szkoła korespondencyjna correspondence school; distance learning center; Br. distance learning centre; szkoła wieczorowa night school, evening school; szkoła zawodowa vocational school; szkoła zbiorcza consolidation school; szkoła morska naval college; szkoła oficerska Military College; szkoła przetrwania survival school; chodzić do szkoły go to school.
2. (budynek) school, school building.
3. (uczniowie i nauczyciele) school; cała szkoła pojechała na wycieczkę the whole school went on a trip.
4. (= doświadczenie, wiedza) schooling, training; być po dobrej szkole be well-trained; szkoła życia school of life; dać komuś szkołę pot. teach sb a lesson; zostać po szkole (np. by się pouczyć) stay after school; zaraz po szkole poszedł do pracy he went to work straight after school.
5. (= metoda) school; szkoła Arystotelesa/flamandzka Aristotelian/Flemish school.
6. muz. (= podręcznik) manual, handbook.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

 • szkoła — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. szkole; lm D. szkół {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} instytucja oświatowa, mająca na celu kształcenie określonych umiejętności oraz przekazywanie wiedzy : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • szkoła — ż IV, CMs. szkole; lm D. szkół 1. «instytucja oświatowo wychowawcza, której zadaniem jest kształcenie i wychowanie; siedziba tej instytucji» Szkoła ogólnokształcąca, zawodowa. Szkoła męska, żeńska, koedukacyjna. Szkoła baletowa, górnicza,… …   Słownik języka polskiego

 • szkoła — 1. Dać komuś szkołę «zmusić kogoś do dużego wysiłku»: Henek odgrażał się, że „kiedyś da jej taką szkołę, że popamięta”. H. Worcell, Rewiry. 2. Dostać szkołę «zostać zmuszonym do dużego wysiłku»: Poczekajcie – myślał już na wpół sennie – chcecie… …   Słownik frazeologiczny

 • szkoła życia — {{/stl 13}}{{stl 7}} zdobywanie doświadczenia, poznanie brutalnych, bezwzględnych przejawów rzeczywistości : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przeszli ciężką szkołę życia w wojsku. Czeka cię jeszcze szkoła życia. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • szkoła przetrwania — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} specjalny kurs trwający od tygodnia do kilku miesięcy, uczący, jak przetrwać w ekstremalnych warunkach, w odcięciu od cywilizacji : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zapisał się na szkołę… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • szkoła tysiąclecia — {{/stl 13}}{{stl 7}} jedna z tysiąca szkół, które wybudowano ze społecznych funduszy na tysiąclecie państwowości polskiej; tysiąclatka {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Szkola Glowna Handlowa — Vorlage:Infobox Hochschule/Logo fehltVorlage:Infobox Hochschule/Professoren fehlt Handelshochschule Warschau Gründung 13. Oktober 1906 Trägerschaft staatlich Ort Warschau, Polen Rektor Adam Budnikowski Studenten …   Deutsch Wikipedia

 • Szkoła Główna Handlowa — Vorlage:Infobox Hochschule/Logo fehltVorlage:Infobox Hochschule/Professoren fehlt Handelshochschule Warschau Gründung 13. Oktober 1906 Trägerschaft staatlich Ort Warschau, Polen Rektor Adam Budnikowski Studenten …   Deutsch Wikipedia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie — Vorlage:Infobox Hochschule/Logo fehltVorlage:Infobox Hochschule/Professoren fehlt Handelshochschule Warschau Gründung 13. Oktober 1906 Trägerschaft staatlich Ort Warschau, Polen Rektor Adam Budnikowski Studenten …   Deutsch Wikipedia

 • Szkola lwowsko-warszawska — Die Lemberg Warschau Schule (polnisch: Szkoła lwowsko warszawska) war eine einflussreiche logisch philosophische Schule im Polen des 20. Jahrhunderts. Kazimierz Twardowski legte ihren Grundstein, als er 1895 nach Lemberg kam und anfing, dort… …   Deutsch Wikipedia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego — Die Warschauer Naturwissenschaftliche Universität – SGGW (polnisch: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego kurz SGGW) ist eine agrarwissenschaftliche Universität in Warschau und die größte ihrer Art in Polen. Die Warschauer Naturwissenschaftliche… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”